تصاویر مربوط به بازدید دانش آموزان از موزه مردم شناسی بوشهر

خانم منصوری ظفر

بازدید دانش آموزان از موزه مردم شناسی

بازدید دانش آموزان پایه هفتم 6 از موزه مردم شناسی درس مطالعات اجتماعی با حضور دبیر مربوطه سرکار خانم معصومه میرکی

دبیرستان دخترانه شاهد (دوره اول)

روز یکشنبه مورخه 93/11/19

 

 

بازدید دانش آموزان از آب انبار قوام

 

 دانش آموزان از آب انبار قوام بازدید کردند، همچنین ضمن بازدید علمی، ناهار را نیز در رستوران آن میل کردند.

 

 خانم منصوری ظفر

بازدید دانش آموزان از موزه مردم شناسی بوشهر

خانم منصوری ظفر

بازدید دانش آموزان پایه هفتم از موزه مردم شناسی بوشهر که با موزه و اهمیت آن، و وسایل با ارزشی که در آن نگهداری می شود آشنا شدند.

 

  • بازدید دانش آموزان هفتم از موزه مردم شناسی بوشهر
  • بازدید دانش آموزان هفتم از موزه مردم شناسی بوشهر
  • بازدید دانش آموزان هفتم از موزه مردم شناسی بوشهر
  • بازدید دانش آموزان هفتم از موزه مردم شناسی بوشهر
  • بازدید دانش آموزان هفتم از موزه مردم شناسی بوشهر
  • بازدید دانش آموزان هفتم از موزه مردم شناسی بوشهر
  • بازدید دانش آموزان هفتم از موزه مردم شناسی بوشهر
  • بازدید دانش آموزان هفتم از موزه مردم شناسی بوشهر
  • بازدید دانش آموزان هفتم از موزه مردم شناسی بوشهر

بازدید موزه محیط زیست بوشهر پایه هفتم

بازدید موزه محیط زیست بوشهر پایه هفتم

خانم منصوری ظفر مطالعات اجتماعي

 

برای دیدن عکس های بیشتر اینجا را کلیک کنید.