بازدید دانش آموزان از موزه دریایی ارتش جمهموری اسلامی ایران (2)

دانش آموزان پایه نهم دبیرستان شهید سهام خیام در رابطه با درس مطالعات اجتماعی و به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان با موزه دریا نوردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صلاحدید دبیر محترم سرکار خانم میرکی به بازدید از این موزه پرداختند .ضمن بازدید نیز کارشناسان موزه در هر بخش اطلاعاتی را در اختیار دانش آموزان قرار دادند .در ادامه گزارش مصور این بازدید آمده است.