مجموعه اقدامات انجام شده توسط خانم هوشنگی مدیر محترم مدرسه برای رفاه دانش آموزان

 

کارهای انجام شده توسط خانم هوشنگی مدیر محترم مدرسه برای رفاه هرچه بیشتر دانش آموزان عزیز شامل پارتیشن بندی طبقه بالا، ایجاد کتابخانه، نصب پورتابل، هوشمند کردن تمام کلاسها...

***

***

***

***

***