اطلاعیه ثبت نام پایه هفتم دبیرستان شهید سهام خیام_دوره اول متوسطه سال تحصیلی 96_97, 2

والدین محترم دانش آموزان♦️ ورودی هفتم♦️ که در تاریخ چهارشنبه 96/5/11موفق به مراجعه به آموزشگاه جهت انجام مرحله ی " ثبت نام قطعی "فرزندان خود نشده اند روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه 14لغایت 16مرداد از ساعت 8الی 12 با همراه داشتن مدارک ثبت نام به آموزشگاه مراجعه فرمایند. بدیهی است که این زمان قابل تمدید نیست. ✅ حضور دانش آموز در روز ثبت نام الزامی است.