ثبت نام موقت پذیرفته شدگان پایه هفتم

والدین عزیز دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه هفتم دبیرستان شهید سهام خیام_دوره اول متوسطه (شاهد دختران) که قبلاً در سامانه سجا ثبت نام نموده اند و نیز پیامک ثبت نام از این آموزشگاه را دریافت داشته اند لطفا هر چه سریعتر جهت ارائه مدارک ثبت نام موقت به این آموزشگاه مراجعه نمایند و مدارک زیر را ارائه نمایند. کپی شناسنامه_کارنامه سال ششم ابتدایی با مهر زنده دبستان مربوطه_اصل مدارک امتیاز آور که در هنگام ثبت نام در سامانه سجا وارد شده اند. لطفا دقت فرمایید که حتما مدارک امتیاز آور در صورتی که نامه از نهاد ها و سازمان های مربوطه باشند باید به تاریخ روز و خطاب به دبیرستان شهید سهام خیام_دوره اول متوسطه (شاهد دختران) باشند و در غیر این صورت پذیرفته. نخواهد شد زمان ارائه مدارک فقط تا پایان چهارشنبه 28تیر ماه می باشد. این آموزشگاه در تیر ماه و مرداد ماه روزهای دوشنبه و چهارشنبه مفتوح می باشد.