ادبیات پایه هفتم

خانم باشی

*************

کلمات هم آوا

افعال ربطی

معرفی شخصیت

معرفی شخصیت

ضرب المثل

گذر عمر

</p

ضربالمثل

 

خانم باشی

برای دیدن عکس ها در اندازه بیشتر کلیک کنید.

انشا.... نامه دوستانه به معلم

 

خانم باشی

 


برای دیدن عکس در سایز بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.

هم خانواده

 

خانم باشی

 

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.

نامه های دوستانه و صمیمی

 

خانم باشی